Navigácia

Facebook !

Nájdete nás aj na facebooku:

Oznam !

KURZY A DOUČOVANIE ANGLIČTINY

V JŠ Lingua Credo naučíme a doučíme angličtinu každého: deti aj dospelých. Zameriavame sa na aktívne ovládanie angličtiny, motiváciu a odbornosť. V našich anglických kluboch sa učí 5 – 8 účastníkov v priateľskej atmosfére. Kurzy pre deti 1. stupňa ZŠ otvárame aj na ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Sliač.

 

Ponuka kurzov a prihláška (poprosím link na https://www.lingua-credo.sk/)

 

Vyžiadajte si ukážkovú hodinu zdarma či info na 0911 422 828.

 

PaedDr. Eva Balážová

LINGUA CREDO
I. Krasku 18

960 01 Zvolen

eva.balazova@lingua-credo.sk

www.lingua-credo.sk

+421 911 422 828

Partners

IBAN

SK23 0200 0000 0017 0401 3859

Výsledky olympiád

Jumping

Prihlasovanie na fb skup "JUMPING ZVOLEN Domino":

https://www.facebook.com/groups/274873112920012/

Počet návštev: 430797

„Sme tu pre Vás “

Centrum voľného času Domino, Bela IV. č.1567/6, 960 01 Zvolen

p o n ú k a  :  1 pracovné miesta na pozíciu vychovávateľa v CVČ na oddelenie športu

 

Predpokladaný termín nástupu:

IHNEĎ !

Možný rozsah úväzku : 100%

 

Plat:   Platové podmienky sú určené  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov  

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Základné požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov :  pedagogické vzdelanie SŠ, VŠ I. alebo II. stupňa odbor vychovávateľstvo, animátor voľného času,  aprobácia - TV (s kvalifikáciou alebo záujmom o futbal)
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť práce s PC nútná (Internet, Word, Excel, Powerpoint ... )
 • flexibilita, organizačné schopnosti, schopnosť viesť záujmové krúžky, kreativita
 • informácie na t.č. 0908 599 981 alebo na e-maile: domino@cvczv.edu.sk

     

Kontaktné informácie

 

Centrum voľného času - DOMINO, Zvolen

Bela IV., 14567/6

960 01 Zvolen

Kontaktná osoba

Mgr. Koreňová,  mkorenova@centrum.sk, 0908599 981

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas v žiadosti  so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plagátik na stiahnutie: Podujatia_na_januar_2019.pdf

 

Tešíme sa na vás všetkých opäť v utorok 8.1.2019.

Zimné prázdniny s Dominom

 

PRE MALÝ POČET ZÁUJEMCOV SÚ ZIMNÉ PRÁZDNINY

S DOMINOM ZRUŠENÉ.

Plagátik na stiahnutie: plagat_zimne_prazdniny_(1).pdf

Tradičné Vianoce v Domine

V Centre voľného času Domino Zvolen sa konalo dňa 13.12.2018 podujatie pod názvom "Tradičné Vianoce v Domine".

Úžasná atmosféra pri príjemnej vianočnej hudbe a detskom punči, zdobenie medovníkov, pečenie lineckých koláčikov, výroba vianočných oblátok, zábavný kvíz "Vianoce v EÚ" a zaujímavá prezentácia folklórneho súboru Romano Jilo zo Zvolena nielen v podaní tanca, ale aj ich rozprávania o vianočných tradíciách v rómskych rodinách. Toto všetko prežili návštevníci Domina v tento predvianočný deň.

Článok: https://zv-podujatia.com/2018/12/15/zvolenske-domino-dychalo-vianocnou-atmosferou/

 

V basketbalovom turnaji základných škôl zvíťazili dievčatá zo ZŠ Námestie mládeže

Centrum voľného času Domino Zvolen v spolupráci so ZŠ Nám. mládeže 17, Zvolen organizovalo 04.12.2018 basketbalový turnaj pre žiačky ZŠ z okresu Zvolen.

Dievčatá súťažili v okresnom kole v basketbale. Na turnaji sa predstavilo celkovo 32 mladých športovkýň z 3 ZŠ. Hralo sa systémom každý s každým. Z celkového prvenstva sa nakoniec tešilo družstvo ZŠ Nám. mládeže 17, Zvolen. Všetky družstvá boli za svoje úsilie ocenené diplomami a medailami. Víťazky zdvihli nad hlavu víťaznú trofej a tešili sa z postupu do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 11.12.2018  vo Zvolene.

Výsledky zápasov:

 1. ZŠ Nám. mládeže 17, Zvolen – ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen                        42:0
 2. ZŠ Nám. mládeže 17, Zvolen – Gymnázium  Ľ. Štúra, Zvolen                       38:4
 3. ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen – Gymnázium  Ľ. Štúra, Zvolen                       4:12

Konečné poradie: 

 1. miesto –  ZŠ Nám. mládeže 17, Zvolen
 2. miesto –  Gymnázium  Ľ. Štúra, Zvolen
 3. miesto –  ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen

 

Celý článok na: https://zv-podujatia.com/2018/12/05/v-basketbalovom-turnaji-zakladnych-skol-zvitazili-dievcata-zo-zs-namestie-mladeze/

 

Plagátik na stiahnutie: Vianoce_-_plagat_2018(1).pdf

TEKVICOVÁ PÁRTY 2018

 

Tekvicová párty v CVČ Domino v pondelok 29.10.2018 je za nami. Deti mohli vidieť umelecké vyrezávanie tekvíc,navštíviť strašidelnú pivnicu, poprechádzať sa v desivom bludisku, ochutnať tekvicovú polievku, zapiť ju výborným ovocným čajíkom a kto ešte  vládal zatancoval si na tekvicovej diskotéke. Zabavili sa aj rodičia a niektorí prišli v maskách, čo sa nám veľmi páčilo. Úlohu, ktorá bola pripravená pre súťažiacich, deti zvládli a podarilo sa im oslobodiť zakliatu mníšku. Všetko dopadlo na jedničku.

FOTOGALÉRIA: https://cvcdominozv.edupage.org/album/?#gallery/211

Deň s českou rozprávkou

 

Strašidelná tekvicová párty

Cezpoľný beh ZŠ otvoril školský športový rok 2018/2019

Tradičný organizátor školských športových súťaží Centrum voľného času Domino Zvolen spolu so žiakmi základných škôl úspešne otvorili školský športový rok 2018/2019. Dievčatá a chlapci súťažili v cezpoľnom behu.

Cezpoľného behu na tradičnej trati pri ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen sa zúčastnili žiaci a žiačky z 8 základných škôl z okresu Zvolen.

V kategórii žiakov sa v súťaži družstiev umiestnilo na prvom mieste družstvo ZŠ Nám. mládeže, Zvolen v zložení M. Halama, M. Molnár a M. Palacka.  Druhé miesto obsadili chlapci M. Kruppa, L. Ponický zo ZŠ J. Alexyho, Zvolen. Na treťom mieste sa umiestnili bežci I. Gargulák, S. Suchý a S. Škrombár zo ZŠ A. Sládkoviča, Sliač.

V kategórii žiačok sa v súťaži družstiev z víťazstva tešili dievčatá zo ZŠ Nám. mládeže 17, Zvolen v zložení L. Debnárová, M. Kutníková a N. Janštová. Na druhom mieste sa umiestnili E. Pohanková, E. Ptáčovská a L. Mazúchová zo ZŠ J. Alexyho, Zvolen. Tretie miesto obsadili dievčatá B. Čunderlíková, L. Michalovičová a A. Vaštíková zo M. Rázusa 3, Zvolen

V kategórii žiakov v súťaži jednotlivcov ako prvý dobehol do cieľa M. Molnár zo ZŠ Nám. mládeže 17, Zvolen, v kategórii žiačok sa na prvom mieste umiestnila N. Janštová zo ZŠ Nám. mládeže 17, Zvolen.

Družstvá a jednotlivci na prvých troch miestach boli ocenení diplomami, športovými pohármi a medailami.

Celkovo sa tejto súťaže zúčastnilo 48 mladých športovcov, presnejšie 23 dievčat a 25 chlapcov. Poďakovanie patrí ZŠ M. Rázusa vo Zvolene za participáciu pri organizovaní podujatia pre nádejnú zvolenskú športovú mládež a samozrejme mladým športovcom, ktorí predviedli vynikajúce športové výkony.

Všetky víťazné družstvá a jednotlivci si svojimi výkonmi zabezpečili účasť v krajskom kole cezpoľného behu ZŠ, ktoré sa uskutoční 18.10.2018 v Žiari nad Hronom.

Konečné poradie okresného kola v cezpoľnom behu ZŠ:    

Kategória: družstvá žiaci

 1. ZŠ Námestie mládeže, Zvolen
 2. ZŠ J. Alexyho, Zvolen.
 3. ZŠ A. Sládkoviča, Sliač
 4. ZŠ A. Ostrolúckej, Budča
 5. ZŠ M. Rázusa, Zvolen
 6. ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen
 7. ZŠ Hrnčiarska, Zvolen
 8. ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen

Kategória: družstvá žiačky

 • ZŠ Námestie mládeže, Zvolen
 • ZŠ J. Alexyho, Zvolen.
 • ZŠ M. Rázusa, Zvolen
 • ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
 • ZŠ A. Sládkoviča, Sliač „A“
 • ZŠ Hrnčiarska, Zvolen
 • ZŠ A. Ostrolúckej, Budča
 • ZŠ A. Sládkoviča, Sliač „B“

Jednotlivci – žiaci

 1. M. Molnár – ZŠ Nám. mládeže 17, Zvolen
 2. M. Kruppa – ZŠ J. Alexyho, Zvolen
 3. M. Palacka – ZŠ Nám. mládeže 17, Zvolen

Jednotlivci – žiačky

 1. N. Janštová – ZŠ Nám. mládeže, Zvolen
 2. L. Mazúchová – ZŠ J. Alexyho 1, Zvolen
 3. B. Čunderlíková – ZŠ M. Rázusa, Zvolen

Celý  článok na: https://zv-podujatia.com/2018/09/27/cezpolny-beh-zs-otvoril-skolsky-sportovy-rok-2018-2019/

Kolobežkové dopoludnie

Dňa 4.10.2018 sa v Štúrovom parku konalo Kolobežkové dopoludnie pre deti z materských škôl. CVČ Domino Zvolen v spolupráci s mestom Zvolen, zorganizovalo už tradičné podujatie, ktoré patrí do programu Zvolenskej športovej jesene.

Viac na: Kolobežkové dopoludnie 2018

Ponuka krúžkov na šk.rok 2018/2019

Plagátik na stiahnutie: Ponuka_ZU(1).pdf

Prihláška do ZÚ na rok 2018/2019: Prihlaska_na_sk.r.2018-19(1).docx

V záhrade CVČ Domino sa konalo veľké Krúžkobranie

September je predzvesťou začiatku školského roka, kedy sa po letných prázdninách prinavrátia v novom ročníku do školských lavíc deti a začne pre ne nejaký ten stereotyp.

Rodičia sa im však snažia spestriť voľný čas niečím zmysluplným a tak im napadne myšlienka, zapísať ich do nejakého krúžku, kde by okrem iného našli aj nových kamarátov.

A práve Jesenné krúžkobranie vo štvrtok 6.9.2018 v záhrade CVČ Domino bolo tým pravým podujatím, ktoré dalo rodičom a ich deťom odpovede na všetky otázky a uľahčilo im rozhodovanie, poskytlo im prehľad, poradilo, či nasmerovalo.

Vedúci ZÚ v CVČ Domino tu odprezentovali svoju činnosť tak, aby sa deti, ale aj ich rodičia mohli správne rozhodnúť.

Samozrejme, nebolo to len o ich tradičných krúžkoch, prezentovalo sa tu množstvo noviniek ako napríklad zručný majster, Bellforce, turistický, kynologycký, zdravotnícky klub, maľba a kresba, základy filmovania a veľa ďalšieho.

Tak, ako to zvyčajne na podobných podujatiach tu v Domine býva, aj tentoraz sa konalo veľa sprievodného programu.

Tetušky dôchodkyne pripravili množstvo palaciniek, pána Randušku bolo možné vidieť zabávať deti pri bubnoch, nechýbalo ani zábavné žonglovanie, maľovanie na tvár a deti sa mohli vyblázniť aj na skákacích hradoch.

Nuž, kto tam v toto popoludnie prišiel vie, ako tam bolo fajn a Vám ostatným ponúkam aspoň pár fotografií.

Celý článok: https://zv-podujatia.com/2018/09/09/v-zahrade-cvc-domino-sa-konalo-velke-kruzkobranie/

Novinky

Kontakt

 • Sem zadajte meno školy
  Sem zadajte adresu školy
 • zborovňa: 0908 769 514 - vychovávatelia

Fotogaléria