Navigácia

Facebook !

Nájdete nás aj na facebooku:

IBAN

SK23 0200 0000 0017 0401 3859

Jumping

Prihlasovanie na fb skup "JUMPING ZVOLEN Domino":

https://www.facebook.com/groups/2287139991514660/

Partner

Počet návštev: 1057413

AKTUÁLNE FOTOGRAFIE Z ČINNOSTI CVČ NÁJDETE NA FB STRÁNKE (klikni na F) nová e-mailová adresa: dominozvolen@gmail.com

LETNÉ DENNÉ TÁBORY 2022 sú v plnom prúde. Máme posledné 2 miesta v VI.turnuse.

OZNAM:

CVČ Domino  hľadá vychovávateľa počas zastupovania  rodičovskej dovolenky na plný úväzok.                                  Bližšie info:  V SEKCIÍ : Slobodný prístup k informáciám

Termín: do 15.8.2012 sa môžete prihlásiť do VK. 

Hľadáme externého zamestnanca na MODERNÝ TANEC v šk.roku 2022/23. Info  na t.č. 0908 599 981  

 

CVČ DOMINO pripravuje pre Vás NOVÉ  krúžky:

VIATORIS, NOVÝ KYNOLOGICKÝ, NORDIC WALKINNNG pre deti, BRUTALKA -Lezenie po stene,

JAZDECKÝ

 

 

Prihlášku na šk. rok 2022/2023 nájdete v sekcii:
KRÚŽKY a TLAČIVÁ

 

  Pedagogickí zamestnanci CVČ majú pohyblivú pracovnú dobu. Nástup do práce je rôzny. Popoludní sa uskutočňuje krúžková činnosť, kde nemajú k dispozícií služobný mobil. V súrnych prípadoch volajte na t. č. p. hospodárky alebo riaditeľky CVČ. 

Chcem požiadať učiteľov a rodičov detí, aby uprednostňovali na komunikáciu s pedagogickými zamestnancami  

najmä e-mailovú formu.ednotlivé kontakty nájdete na našej webovej stránke v  KONTAKTOCH.

 Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.

Monika Koreňová, riaditeľka CVČ

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času DOMINO
    Bela IV.1567/6
  • zborovňa: 0908 769 514 - vychovávatelia

Fotogaléria