Navigácia

Facebook !

Nájdete nás aj na facebooku:

IBAN

SK23 0200 0000 0017 0401 3859

Jumping

Prihlasovanie na fb skup "JUMPING ZVOLEN Domino":

https://www.facebook.com/groups/2287139991514660/

Partner

Počet návštev: 745469

POZOR ZMENA KONTAKTNÝCH ÚDAJOV: nová e -mailová adresa: dominozvolen@gmail.com

AKTUÁLNE USMERNENIA k realizácii školských a okresných kôl OLYMPIÁD a POKYNY PRE SÚŤAŽIACICH, nájdete v sekcii: Olympiády a súťaže

 

PRIHLÁŠKA na školský rok 2020/2021

Aktuálne opatrenia COVID19

 

 

 

 

OZNAM pre členov ZÚ!!!!

 

Novelizácia č. 2 VZN Mesta Zvolen  č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, upravila výšku  príspevku na činnosť CVČ počas ktorých bola prerušená prevádzka a činnosť ZÚ v CVČ. na dobu trvania krízovej situácie spôsobenej ochorením na COVID 19,

.predstavuje 0,00 €Výška príspevkov v zmysle tohto VZN počas uvedeného obdobia

Rodičia, ktorí budú mať záujem o vrátenie časti finančných prostriedkov za II. polrok, môžu písomne požiadať CVČ o vrátenie peniazí, ktoré im vrátime na ich účet.

                                                                                                aby tak urobili. Zároveň žiadame všetkých rodičov a vedúcich ZÚ, ktorí ešte nezaplatili za II.polrok čiastočnú úhradu finančných nákladov za činnosť ZÚ,

suma pre členov ZÚ s tvalým pobytom vo ZV- 9 €

suma pre členov ZÚ, ktorí nemajú trvalý pobyt vo ZV-15 €

 

 

 

 

Spomienky na podujatia

LIGOT VIANOC V NÁS

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času DOMINO
    Bela IV.1567/6
  • zborovňa: 0908 769 514 - vychovávatelia

Fotogaléria